Pauwenveren – Peacock Feather – Pfauenfeder

Pauwenveren - Peacockfeathers - Pfauenfeder, scroll for more
Pauwenveren/Peacockfeathers/ Pfauenfeder Prijs € 2.250,00 Giclee € 750,00 Olieverf op Linnen/aluminium frame en lijst, 50×70 cm Scroll for more

[learn_more caption=”Betekenis Pauwenveren (NL)”] Betekenis Gedurende enkele maanden (mei-augustus 2016) werd ik telkens bepaald bij pauwenveren. Dat begon zo op te vallen dat ik de betekenis van een pauw/pauwenveren onderzocht. Op de Heaven on Earth conferentie 2016 in Oberhausen, Duitsland besloot ik dit te schilderen als een creatieve profetische proclammatie. Ik droeg daarbij ook een jurk met pauwenverenprint. Gedurende het najaar en voorjaar 2017 werkte ik aan een olieverf versie van de pauwenveren. Na voltooiing van dit schilderij werd ik direct in april/mei 2017 weer geconfronteerd met vele pauwenveren op allerlei wijze, in musea, in tuinen, door kleding van mensen, door sieraden. Het seizoen van de pauwenveren is nog niet over. Het rhema-woord wat de Heer tot mij sprak was dat Hij onze geestelijke ogen zou vernieuwen en dat er een eeuwigheidsfactor aan verbonden is. Het is voor eeuwig. Hij zal ons dingen openbaren die eeuwigheidswaarde hebben. Meerdere belangrijke betekenissen van de pauw(-enveer) zijn: – verdrijver van demonen – symbool van de Verlosser – symbool van de wederopstanding door vernieuwing van de veren – de pauw: symbool van de onsterfelijkheid van de ziel die als een vogel werd afgebeeld). – symbool van de komst van de regen en daar op volgend vermenigvuldiging wat vrij geïnterpreteerd als oogst of vrucht mag worden gezien. – symbol van Adel / Royalty [/learn_more][learn_more caption=”Symbolics of this painting”] During several months (May-August 2016) I was encountering peacockfeathers everywhere. It started to grasp my attention and I assumed the Lord wanted to tell me something through this. I started to dig into the meaning of a peacock/peacockfeathers. At the Heaven on Earth Conference 2016 in Oberhausen, Germany I decided to paint this as a creative prophetic proclammation. During the painting I wore a peacock print dress. In autum 2016 and spring 2017 I worked on this oilpaint version of the peacockfeathers. After finishing this painting I started to continually encounter peacockfeathers again in all kinds of ways, in museums, in a garden, through clothes of people, by jewellery and interior design. The season of peacockfeathers is not over yet. The rhema word the Lord spoke to me is that He would renew our spiritual eyes and there is an eternity factor to it. It is for eternity. He will reveal things that have eternal value. Several important symbolic meanings of peacock (-feathers) are: – Redeemer Jesus Christ – Resurrection (through the renewal of its feathers) – Expeller of demons – Symbol of the immortal soul (which was depicted as a bird) – The coming of rain followed by multiplication (harvest or fruit) – Royalty / Aristocracy [/learn_more][learn_more caption=”Bedeutung dieses Bilds”] Während verschiedene Monaten (Mai-August 2016) begegnete ich überall Pfauenfeder. Es griff meine Aufmerksamkeit an und ich dachte der Herr wollte mir etwas sagen. Ich habe dann angefangen die Bedeutung von Pfauenfeder zu untersuchen. Am Himmel auf Erden Konferenz 2016 in Oberhausen, Deutschland malte ich ein Bild als eine kreative prophetische Proclammation weil ich ein Kleid getragen habe mit pfauenfeder Aufdrück. Im Herbst 2016 und Frühling 2017 arbeittete ich an ein neuses Bild in Ölfarbe mit der Titel Pfauenfeder. Wenn das Bild vollendet war hab ich immer wieder Pfauenfeder begegnet, in Museën, im Zaun, durch Kleider von Leute, durch Schmuck usw. Die Saison von Pfauenfeder ist noch nicht geëndet. Das rhema Wort was der Herr zu mir sprach ist das Er unsere spirituelle Augen will erneuern und es ist auch ein Ewigkeitselement dazu verbunden. Es ist für ewig. Verschiedene wichtige symbolische Bedeutungen der Pfau (-enfeder) sind: – der Erlöser Jesus Christ – Aufstandung (durch Erneuerung der Feder) – Exterminator von Demonen – Symbol der unsterbliche Sehle (die als ein Vogel abgebildet wirdt) – Der nächste Regen gefolgt durch Multiplikation (Ernte oder Frucht) – Königswürde / Adel [/learn_more]