Pick up your Crown 4

Pak je Kroon op 4, 80×100 cm mixed media, baklijst, € 2000, Giclee € 675

[learn_more caption=”Pak je Kroon op”] Jaren geleden had ik een beeld waarin ik samen met Vader God in een landschap stond. Het landschap was zover het oog reikte bezaaid met gouden kronen, een metersdikke laag . Wij stonden bovenop de kronen. Ik was totaal verbaasd en vroeg wat dit betekende. Het waren de kronen van mensen die klaarlagen om gebruikt te worden. Met een verdrietige blik, en half huilend  zei de Vader dat deze kronen helaas niet opgehaald waren en zij lagen nu ongebruikt als het ware weg te rotten. Ik was diep getroffen en ben dat nog steeds tot op de dag van heden… Ik zei dat ik graag mijn eigen kroon wilde hebben. Hij zei: kies maar uit welke je wilt. Ik raapte er één op en zette hem op. Op dat moment zag ik in de verte bergen met koningsmantels. Ik vroeg wat dat te betekenen had. Het waren de koningsmantels die bij de kronen hoorden, het hemelse mandaat dat ons gegeven is. Er lagen ook bergen met gouden scepters. Het hele landschap bestond uit de attributen van een koning. Compleet met mandaat, autoriteit, waardigheid en eigenlijk alles wat er nodig was om koning te zijn. Hier stopte het beeld wat ik zag. De mens is zoekende naar zijn bestemming, naar wat het doel is van zijn/haar leven. Vaak duurt deze zoektocht jaren, terwijl de bestemming die God voor ons heeft vlakbij is. Al die tijd lopen wij zoekende rond, wij staan als het ware nog steeds in ons hemd, verblind omdat wij niet zien en zoekende terwijl het binnen handbereik is. Ons mandaat ligt binnen handbereik. Het ligt verborgen in wie wij zijn, onze gaven en talenten hebben wij al meegekregen bij onze geboorte. Transformatie vindt plaats wanneer wij in onze hemelse autoriteit stappen en de attributen oppakken die God ons gegeven heeft: De Kroon – koninklijke waardigheid De Scepter – Koninklijke autoriteit om te regeren Het Zwaard – wapen voor het verdedigen van het territorium en zo nodig voor de aanval. De Koningsmantel – Gods mandaat voor onze Koninklijke Bestemming De Rijksappel – de aarde, het geografische territorium waar het kruis is geplant [/learn_more][learn_more caption=”Pick up your Crown 4″] Years ago I saw an image where I was standing in a landscape together with Father God. The landscape was covered with a meters thick layer of golden crowns. I was stunned. We actually stood upon a thick layer of golden crowns and it reached as far as I could see. I asked what this meant. These were the people’s crowns that are ready to be used. With a sad face, half crying the Father said that these crowns unfortunately were not collected and now they were laying there unused, and were left to rot. This shocked me for days and still today… I said I wanted to have my crown. He said: please go ahead, pick any one you would like. Ik picked one up and put it on my head. At the same moment I saw mountains further away, they consisted of royal mantels of kings, they belonged to the crowns, the heavenly mandate given to us. There were also mountains of golden scepters. The whole landscape was made of attributes of a king. Completed with mandate, authority, honor, value, actually everything that is necessary to be a king was there. We are all looking for their destiny, to the purpose of our lives, why are we here? Often the search takes years and years whereas the destiny that God has for us is close at hand. All this time we are looking around searching, we are standing in our underwear, blinded because we do not see and we keep searching while at the same time it is close at hand. Our mandate is within reach. It is hidden in who we are, our gifts and talents were given even before we were borne. Transformation will take place when we step into our heavenly authority and will pick up the attributes that God gave us and start working with them. The Crown – royal dignity The Scepter – royal authority to rule The Sword – weapon for defense of the territory and if necessary to attack The Royal Mantel – Gods personal mandate for our Royal Destiny The Orb – the earth, the geographic territory where the cross is planted. [/learn_more]